ศูนย์จำหน่ายสีโจตัน ศูนย์ผสมสีโจตัน ศูนย์รวมสีอุตสาหกรรม สีทาอาคาร ย่านลำลูกกา รังสิต ลำลูกกา ปทุมธานี
 
HOME      |      ABOUT US      |      PRODUCTS & SERVICES      |     TIPS & TRICKS     |      CONTACT US


 
             
   
  JOTAFLOOR SEALER
สีโจตาฟลอร์ ซีลเลอร์
ส่วนผสมโจตันทินเนอร์เบอร์ 17

สีอีพ็อกซี่ใส 2 ส่วนผสม ใช้เป็น
ตัวยึดหรือสีรองพื้นได้ดีเลิศ
ด้วยคุณสมบัติการแทรกซึมและด้วย
แรงยึดเกาะที่ดีระหว่างผลิตภัณฑ์
พร้อมปกป้องพื้นผิวจากเชื้อรา
โจตาฟลอร์กับพื้นผิวโครงสร้าง

  JOTAFLOOR SF PRIMER
สีโจตาฟลอร์ เอสเอฟ ไพรเมอร์
ส่วนผสมโจตันทินเนอร์เบอร์ 17

สีอีพ็อกซี่ใส 2 ส่วนผสม ปราศจาก
ตัวทำละลายใช้เป็นสีรองพื้นได้ดีเลิศ
ด้วยคุณสมบัติการแทรกซึมและด้วย
แรงยึดเกาะที่ดีระหว่างผลิตภัณฑ์
พร้อมปกป้องพื้นผิวจากเชื้อรา
โจตาฟลอร์กับพื้นผิวโครงสร้าง

  JOTAFLOOR TOP COAT
สีโจตาฟลอร์ทับหน้า
ส่วนผสมโจตันทินเนอร์เบอร์ 17

สีอีพ็อกซี่ 2 ส่วนผสม ใช้กับงานพื้น
ทนทานต่อสารเคมีคงทนและ
มีสีหลากหลาย สามารถใช้เป็น
สีขั้นสุดท้ายบนสีโจตาฟลอร์สกรีต

 
             


 


ศูนย์จำหน่ายสีโจตัน ศูนย์ผสมสีโจตันครบวงจร
ทั้งสีทาภายนอก-ใน และสีอุสาหกรรม-สีเรือ


บริษัท พียู 53 คอนสตรัคชั่น จำกัด
70/65-67 หมู่.6 ถนนลำลูกกา, ต.บึงคำพร้อย, อ.ลำลูกกา, ปทุมธานี 12150
โทร. (66) 2987-9950 แฟกซ์. (66) 2987 9951
E-mail: pu53con@yahoo.com
Copyright 2012 Pu53Construction Co.,Ltd